HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

AKTIWITEITE

By die Hoërskool Labori word die opvoeding gerig op die totale kind. Daarom word daar baie aandag geskenk aan buite muurse bedrywighede.

Leerders kan aan ‘n groot verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite deelneem. Uitstekende fasiliteite bestaan vir al die sportsoorte.

 • Rugby
 • Krieket
 • Netbal
 • Hokkie
 • Landloop
 • Muurbal
 • Golf
 • Atletiek
 • Boogskiet

  

Labori se sportgronde is ‘n lus vir die oog. Die leerders het die voorreg om  daagliks te oefen met ‘n uitsig op die berge wat die Paarl omring. Bethel, ‘n nasionale gedenk-waardigheid en een van die oudste woonhuise in die Paarl word as klubhuis gebruik. Oudleerders benut ook gereeld die fasiliteite vir gesellige byeenkomste.

  

Nie alleen word die leerders deur kundiges geskool in die vaardighede en tegnieke van verskeie span- en individuele sportsoorte nie, maar ontwikkel die leerders ‘n gesonde kompetisie-gees.

Labori is die tuiste van die Vikings en onder dié vaandel word daar baie entoesiasties op die sportveld meegeding. Sportspanne word  gereeld die geleentheid gegee om  spanbou-kampe en afrigtings-klinieke by te woon ten einde hul vaardighede te slyp. Sporttoere word gereeld onderneem. Labori presteer puik op sportgebied en lewer jaarliks leerders op wat op provinsiale en nasionale vlak presteer.
 

 

Die leerders van Labori kry ook die geleentheid om aan ‘n wye reeks kulturele en ander bedrywighede deel te neem.

 • VCSV
 • Debat
 • Landsdiens
 • Skaak
 • Fotografieklub
 • Selfverdedigingskursus
 • Talentaande
 • Kultuuraande
 • Touchie-toernooi
 • Kaskarresies
 • Klasbraai
 • Sokkies
 • Danse
 • Karwasdae
 • Labori Met
 • Mnr. en Mej. Labori
 • Verskeidenheid van Kampe en Opvoedkundige Uitstappies en toere.
 • en vele meer

Die aktiewe VCSV, debatsvereniging, Landsdiensbeweging, skoolkoerant en skaak-en, fotografieklub bied aan die leerders die geleentheid om geestelik en kultureel te gedy.

Die fotografieklub bied gereeld salonne aan waartydens die leerders se foto’s besigtig kan word. Kultuuraande en musiekproduksies gee die leerders die kans om hul talente op die verhoog uit te leef.

 Labori  gee sy leerders die geleentheid en moedig hul aan om  kursusse, uitstappies en kampe by te woon. Die Laboriërs hou daarvan om sosiaal te verkeer. Sokkies, klasbraaiedanse en ander geleenthede  word benut om lekker saam te kuier. Die baie aktiewe  Verteenwoordigende Raad van Leerders sorg dat die jaarprogram altyd vol pretaktiwiteite is.

Die Touchie-toenooi,Karwasdae Labori-Met,  die Kaskarresies en Kultuuraande is maar net ‘n paar van die jaarlikse projekte wat deur die VRL gedryf word.

Map
Email