HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

INLIGTINGSBLAD

KONTAKBESONDERHEDE


ADRESSE EN TELEFOONNOMMERS

Posadres: Privaatsak X3013, Paarl, 7620
 

Straatadres: Gimnasiumstraat, Paarl, 7646
 

Telefoonnommer: (021) 872-8293
 

Faksnommer: (021) 872-7810

E-pos:   admin@hslabori.co.za

Leweransier van skoolklere 

De Jagers:  (021) 872-8500

 

 

Map
Email