HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

Ons Koshuise

  

Huis Jan v Zyl.

Die Hoërskool Labori beskik oor twee puik koshuise met moderne geriewe.

Huis Jan van Zyl huisves die dogters en Gr.8-seuns en Huis Theo Pauw die T. P.- manne.

Beide koshuise  is  meer as net  skoolkoshuise. Dit is vir die koshuisleerders ‘n ware tuiste.
 

 

  ‘n Vasgestelde studieprogram word gevolg onder die wakened oë van toesighoudende onderwysers.
  

Theo Pauw.

Net die beste maaltye word  bedien en voldoende ontspanningsfasiliteite bestaan by beide koshuise.
  

‘n Besondere gees heers in beide koshuise en  unieke tradisies  word gehandhaaf.

Die leerders word nie net fisies versorg nie, maar die huislike atmosfeer maak dit vir hulle ‘n tweede tuiste.

Koshuisleerders kan gebruik maak van busvervoer oor naweke na die Weskus, Noordelike voorstede en die Suidkus tot sover soos Hermanus.

Huis Jan van Zyl.

 

Uitsig op die berge vanaf TP koshuis.

Map
Email