HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

ONDERWYS EN ADMIN PERSONEEL
MNR. J BATT (HOOF)


MNR. P. TERBLANCHE (ADJUNK)


MNR. P. THERON (DEPT HOOF)


MEJ. E. REDELINGHUYS (DEPT HOOF)


MEV. A. BREYTENBACH


MNR. O. CHRISTENSEN


MEV. Z. DE BEER (ADMIN ALGEMEEN)


MEV. S. DE LANGE (ADMIN FINANSIES)


MNR. H. DREYER


MEV. A. GERICKE (ADMIN)


MEJ. O. GRUNDER


MNR. M. KERSHOFF (SPORT)


MEV. R. KOEGLENBERG


MNR. D. KOTZé


MNR. M. LE ROUX


MEJ. H. MARITZ


MNR C. MATTHEE


MNR. J. MORRIS


MNR. R. MULLER


MEV. S NIGHTINGALE


MEV. H. COETZEE


MNR. M. PFISTER


MEV. R. PIENAAR


MEV. M. ROSSOUW


MEJ. I. SMIT


MNR. L. SNYMAN


MEV. G. SNYMAN


MEJ. J. STEENKAMP


MNR. R. SWART


MEV. H. VENTERMNR. C. BOTHA (ADMIN/ BEMARKING)Tweet
Like