HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

 

PERSONEEL (ONDERWYS)

Mnr. J. Batt
Mnr. P Terblanche
Mnr. P Theron
Me. E Redelinhuys
Mev. A Breytenbach
Mnr. O. Christensen
Mnr. H. Dreyer
Me J. le Roux
Mnr. M. le Roux
Me. R. Koeglenberg
Mev. T. Hancock
Mnr. J. Morris
Me H. Maritz
Mnr. C Mathee
Mev. H. Coetzee
Mnr. R. Muller
Mev. M Rossouw
Mnr. M. Pfister
Me D. Mostert
Mnr L. Snyman
Mev. G. Snyman
Me I. Smit
Mev. N. Louw
Me J. Steenkamp
Mnr. R. Swart
Mev. A Manuel
Mnr. F. Erasmus
Mnr. M. Kershoff


ONDERSTEUNINGSPERSONEEL EN ADMIN

Mev. J. Batt

Mev. J. Batt

Finansiële Admin

Epos julie@hslabori.co.za

Mev. A Gericke

Mev. A Gericke

Administratiewe koördineerder

Epos admin@hslabori.co.za

Mev. S de Lange

Mev. S de Lange

Finansiële Beampte

Epos finans@hslabori.co.za

Mev. Z. de Beer

Mev. Z. de Beer

Administratiewe koördineerder

Epos ontvangs@hslabori.co.za

Mnr. M. Kershoff

Mnr. M. Kershoff

Sport Admin Oorhoofs Borge Oudstudente

Epos sport@hslabori.co.za

Mev. P. Viljoen-louw

Mev. P. Viljoen-louw

Skoolberader

Epos berader@hslabori.co.za

Mnr. N. le Roux

Mnr. N. le Roux

Sport Admin en Algemeen

Epos nleroux@hslabori.co.za

PERSONEEL (ONDERHOUD & TERREIN)

Mnr. W. Arendse

Mnr. W. Arendse

Faktotum Terrein en Onderhoud

Mev. H. Lambert

Mev. H. Lambert

Skoonmaak Dienste

Mnr. N. Nonkala

Mnr. N. Nonkala

Terrein en Onderhoud

Map
Email