HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

Vanuit die Kantoor

BOODSKAP VAN DIE HOOF - Mnr. J. Batt

 

Baie welkom by die Hoërskool Labori.
U en u kind het 'n baie belangrike keuse geneem om by 'n wenspan aan te sluit.

As ouers is u voortaan deel van 'n vennootskap waar die skool en ouerhuis saam mede-verantwoordelik moet wees vir die optimale ontwikkeling van die volle potensiaal van u kind. As ons hierdie visie verwaarloos, ontneem ons die kind van sy/haar aanspraak op die toekoms.

As leerling is jy op die drumpel van 'n nuwe en uitdagende stadium van jou lewe. Om eendag jou plek vol te staan in 'n vinnig veranderende wêreld met steeds groter wordende eise, vereis volgehoue, self-gemotiveerde en harde werk.

By hierdie skool is dit ons opregte erns om elke leerder te help om sy/haar beste te bereik.

As leerder moet jy besef dat daar op akademiese -, sport -, kulturele - en vele ander terreine binne skoolverband, aan jou onbeperkte geleenthede gebied gaan word, wat jy self moet benut en aangryp, ten einde die hoogste sport te kan bereik.

Benut, daarom, elke geleentheid wat hierdie skool jou kan bied en verwesenlik so jou volle potensiaal, sodat jy kan ontwikkel tot 'n nuttige landsburger.

Ek glo en vertrou, dat u en u kind se verbintenis met Labori, bekroon sal word met pragtige prestasies en dat elke leerder vir ons skool 'n aanwins en 'n trots sal wees.

Map
Email