HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

Labori Oudstudentebond

Ons is uiteindelik by die punt waar ons die Oudstudentebond  volwaardig gaan loots.

Ons het die afgelope jare probeer om 'n databasis van name op te stel, maar het soveel probleme ervaar met adresveranderings, verkeerde of onvolledige e-posse, ens. dat ons weer van nuuts af wil begin met die databasis.

Indien u by 'n vorige geleentheid al u besonderhede verskaf het, wil ons vra om dit asseblief weer hier te verskaf en aan te sluit.

Lidmaatskap sal teen 'n jaarlikse fooi beloop en lede sal sekere voordele vanaf die Oudstudentebond ontvang soos kleredrag, inligtIng en ander voorregte wat nie-lede nie sal ontvang nie.

Ons sal meer inligting hier bekend maak sodara ons alle fasette uitgeklaar en gefinaliseer het.
Bankbesonderhede vir betalings sal ook met tyd aan u bekendgemaak word.

Intussen kan u gerus weer hier vir ons registreer indien u sou belangstel om aan die bond te behoort. Inligitng oor lidmaatskap en gelde sal binnekort aan u deurgestuur word.

 

REGISTRASIEVORM

 

 

Map
Email